VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Tinn idrettsråd kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • Simon Dyrkolbotn kr 1,- til TV-aksjonen.
  • Simon Dyrkolbotn kr 1,- til TV-aksjonen.
  • Tjølling Sokn kr 6 237,- til TV-aksjonen.
  • Bergen Singh Sabha Gurdwara kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Shri Guru Nanak Niwas kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • Pasvik Skole kr 17 880,- til TV-aksjonen.
  • Søndre land Frivilligsentral kr 507,- til TV-aksjonen.
  • Søndre land Frivilligsentral kr 2 201,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 228 417 981,-