VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Øye og Ranes Sokn kr 1 907,- til TV-aksjonen.
  • Bråtejordet Skole kr 413,- til TV-aksjonen.
  • Nordstrand Sokn kr 6 944,- til TV-aksjonen.
  • Indre Fosen Kirkelige Fellesråd kr 1 293,- til TV-aksjonen.
  • Moland Sokn kr 1 604,- til TV-aksjonen.
  • Tromøy Sokn kr 8 958,- til TV-aksjonen.
  • Lom Kyrkjelege Råd kr 544,- til TV-aksjonen.
  • ASKER KOMMUNE kr 15 816,- til TV-aksjonen.
  • Åsen Sokn kr 2 758,- til TV-aksjonen.
  • Alstadhaug Menighetsråd kr 1 625,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 228 417 981,-