VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Sjømannsforbundet kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Bjerkreim kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Vega kommune kr 1 500,- til TV-aksjonen.
  • Møre og Romsdal fylkeskommune kr 100 000,- til TV-aksjonen.
  • Alpha Eiendom Oslo AS kr 4 000,- til TV-aksjonen.
  • Norsk Arbeidsmandsforbund kr 27 200,- til TV-aksjonen.
  • Nordland fylkeskommune kr 245 000,- til TV-aksjonen.
  • ABB AS kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Harstad kommune kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Samnanger kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 1 926 001,-