VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Rødøy Elektro AS kr 4 000,- til TV-aksjonen.
  • Vestre Toten kommune kr 70 000,- til TV-aksjonen.
  • Målselv kommune kr 21 912,- til TV-aksjonen.
  • Øyer kommune kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • Hvaler kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Lindesnes kommune kr 23 088,- til TV-aksjonen.
  • Kautokeino kommune kr 6 000,- til TV-aksjonen.
  • Det Islamske sente/Gjøvik kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • Søndre Land kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Skjervøy kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 7 437 361,-