VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Nissedal kyrkjelege fellesråd kr 1 596,- til TV-aksjonen.
  • Lurøy sokn kr 3 641,- til TV-aksjonen.
  • Egmont Kids Media Nordic AS kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Vinje Sokn kr 850,- til TV-aksjonen.
  • Sirdal Sokn kr 197,- til TV-aksjonen.
  • Nordfold Sokn kr 890,- til TV-aksjonen.
  • GREIPSTAD SOKN kr 1 700,- til TV-aksjonen.
  • BØLER SOKN kr 564,- til TV-aksjonen.
  • Ørland Sokn kr 697,- til TV-aksjonen.
  • HELGERUD SOKN kr 1 330,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 239 057 272,-