Årets viktigste luftetur

DNB har et bankende hjerte for TV-aksjonen. I 44 år har banken vært en trofast støttespiller og samarbeidspartner for den nasjonale dugnaden.


- Utallige ansatte har hvert år tatt på seg oppgave med å telle og registrere bøssebeløp over alt der det finnes banker og opptellingsteder. Enda flere ansatte har gått med bøsse for TV-aksjonen, noen til og med langt utover pensjonsalderen. Handlinger som dette viser ekte engasjement og gjør oss stolte av å si at DNB er en samarbeidspartner som vi vet vi kan regne med. Deres innsats er avgjørende for at dugnaden skal bli en realitet, sier leder for TV-aksjonen, Vibecke Østby.

Intern dugnad for fellesskapet

De innsamlede midlene fra årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon bruke for å skape flere møter som motvirker utenforskap i Norge. Noen mangler en seng å sove i, et måltid, noen å snakke med eller en sjanse til å prøve seg i ny jobb. I tillegg skal flere barn gis mulighet til å være med i minst en organiserte fritidsaktivitet. Årets TV-aksjon er en dugnad for å invitere flere inn i fellesskapet. Rekkevidden av de nye tiltakene er estimert til å skape 700.000 menneskemøter, spredd rundt i byer og tettsteder over hele landet. I tillegg kommer effekten tiltakenes ringvirkninger har på nærmiljø og samfunn over tid, og ikke minst at vi alle blir minnet på at vi må ser hverandre mer og gi hverandre et smil og anerkjennelse.

- Vi har i DNB samarbeidet med TV-aksjonen i 44 år, og hver gang er like givende., sier Vibeke Pentzen, Relationship manager i DNB.

- Over hele landet bidrar hundrevis av DNB’ere med både innsamling og opptelling, og en av våre ansatte har også utviklet tellesystemet for hele aksjonen. TV-aksjonen er et av de sterkeste bevisene på hva som bor i oss når vi mobiliserer et felles engasjement og giverglede for å hjelpe. Vi i DNB setter inn store ressurser for å rekruttere flest mulig ansatte til å gå med bøsse. Vi har interne og eksterne kampanjer på sosiale medier samt egne aktiviteter i Bjørvika. I år appellerer vi spesielt til alle hundeeiere og håper så mange som mulig av våre ansatte kan ta med seg sine firbente venner på årets viktigste luftetur og gå med bøsse på aksjonsdagen. Vi gleder oss til å være med på årets TV-aksjon sammen med Kirkens Bymisjon og gir også i år et bidrag på kr 500 000. 

- Vi håper også på ny Vipps-rekord! avsluttes det fra Helle Christoffersen , fagansvarlig i DNB.