OBOS åpner dører

Når årets TV-aksjon går av stabelen 21. oktober engasjerer OBOS seg bredt og hjelper oss med å åpne dører i storbyene. Engasjementet deres kommer innenfra og gir utslag på flere områder. 


Pengene fra årets innsamling skal blant annet gå til å opprette flere akuttovernattinger for mennesker i Norge som ikke har en seng å sove i. Derfor engasjerer OBOS seg, gjennom mobilisering av bøssebærere og et større økonomisk bidrag. 

OBOS skaffer bøssebærere

- Vi stiller raust våre kanaler til disposisjon for å skaffe bøssebærere, og i oktober vil vi bidra så godt vi kan for å mobilisere så mange bøssebærere som mulig via våre kanaler, sier Hege Irene Asplund, sponsorrådgiver i OBOS.

Det er ingen tvil om at årets TV-aksjon treffer våre eiendomsmeglerne på en helt spesiell måte. Innimellom alle vanlige kjøp og salg, møter meglerne mennesker som går gjennom personlige kriser eller økonomisk uføre, og som opplever å måtte selge boligen sin, uten at de har en ny bolig å flytte til. Dette er menneskemøter som setter dype inntrykk, og er en side av megleryrket vi sjelden hører om – men som meglerne opplever som en del av sin hverdag. Derfor har samtlige av våre eiendomsmeglere selv meldt seg som bøssebærere, og det er vi veldig stolte av, legger Asplund til.

Tidligere år har det vist seg å være vanskelig for bøssebærere å komme inn i større blokker og oppganger. OBOS har i år oppfordret alle sine styremedlemmer og vaktmestere om å åpne dørene, slik at alle husstander kan få besøk av en bøssebærer.

- OBOS er en viktig døråpner for TV-aksjonen og det engasjementet de viser er en viktig del av den nasjonale dugnaden, sier inntektsleder i TV-aksjonen Christina Johnson.   

- Gjennom vårt engasjement ønsker vi å bidra til å oppnå full bøssebærerdekning 21. oktober. Gå for at alle skal ha noen å gå til – sammen bidrar vi til et varmere og mer inkluderende samfunn, avslutter Hege Irene Asplund, i OBOS.