Sodexo oppfordrer til VM i bøssebæring

I forbindelse med TV-aksjonen har Sodexo engasjert seg på flere måter. De er blant annet med på strikkedugnad og næringslivsdugnad.

 


‒ Det å strikke oransje skjerf er et lavterskeltilbud hvor det er enkelt for folk å bidra. Så her strikkes det for harde livet om dagen! Vi var også med på strikkedugnaden i fjor, forteller Wenche S. Holm i Sodexo.

I tillegg bidro Wenche Holm og salgsdirektør Tor Barfod på næringslivsdugnad på Oslo Børs. Her var ledere fra ulike bedrifter med på å ringe rundt til sine kontakter for å få bedriftene til å gi et økonomisk bidrag til TV-aksjonen.

 ‒ Vi har hatt et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon siden 2004. Vi ble derfor veldig glade da vi hørte at Kirkens Bymisjon ble tildelt TV-aksjonen i år. Vi ser at det er behov for bistand også her i Norge og det er mange mennesker i våre lokalsamfunn som trenger hjelp til å komme seg gjennom hverdagen, sier Wenche S. Holm, Director Client Relation & Quality i Sodexo Norge.

Mange nasjoner

Sodexo er opptatt av mangfold og inkludering og selskapet har 66 nasjonaliteter representert. I anledning TV-aksjonen har de invitert de ansatte til VM i bøssebæring.

‒ Med det håper vi å få ansatte fra så mange nasjonaliteter som mulig, til å melde seg som bøssebærer.  Vi har bedt de av våre ansatte som stiller som bøssebærer denne dagen om å sende oss en selfie, samt skrive hvilket land de kommer fra. Det hadde vært gøy om vi klarte å få alle de 66 nasjonalitetene representert denne dagen, mener Holm.

Bidrar hele året

Sodexo er et globalt selskap hvor verdier, etiske prinsipper og samfunnsansvar står sterkt.

‒ I alle 80 landene hvor vi er representert jobber vi med lokale organisasjoner på ulike prosjekter for å hjelpe vanskeligstilte. Her i Norge har vi valgt å samarbeide med Kirkens Bymisjon, fordi de står for mange av de samme verdiene og temaene som vi er opptatt av. Vi jobber blant annet sammen om tiltak for å fremme mangfold og inkludering, sier Holm.

Hun understreker at Sodexo ikke bare engasjerer seg nå i forbindelse med TV-aksjonen, men at de aktivt støtter bymisjonen hele året. I tillegg til å gi årlig økonomisk støtte til Kirkens Bymisjon, så bidrar Sodexo på rundt 10- 15 arrangementer i samarbeid med Bymisjonen. Det viktigste for oss er at våre ansatte får mulighet til å engasjere seg i frivillig arbeid og at de opplever at deres bidrag er til nytte.

‒ På sommeren har vi en stor grillfest i Børsparken for Kirkens Bymisjons gjester, vi har også suppeservering på Oslo S før jul, vi arrangerer julemiddag på Prinsen og er også til stede på omsorgsinstitusjonen Enga og deler ut påskeegg i påsken og arrangerer grillfest på sommeren. Vi har også et inkluderingsprosjekt i samarbeid med Bymisjonen og NAV Groruddalen. For oss er det viktig å gi mat til dem som trenger det, så vi leverer også overskuddsmat som blir igjen fra ulike arrangementer til Kirkens Bymisjon for å nevne noe, sier Holm.

Sodexo er en aktør med store ambisjoner. Gjennom sin bærekraftige plan «Better Tomorrow – 2025» jobber de bevisst for å møte FNs 17 bærekraftsmål. Da er det godt å kunne samarbeide med en aktør som kan bidra på flere av målene.

- Alt vi gjør med Kirkens Bymisjon tar oss videre i arbeidet vårt med «Better Tomorrow – 2025», være seg inkludering, rettigheter, integrering og mat, avslutter Holm.