Brenner for å forhindre digitalt utenforskap

Det begynte i det små med bollesalg til inntekt for Kirkens Bymisjon for ti år siden. Ønsket var å gjøre noe positivt for nærmiljøet rundt kontorene i toppen av Posthuset. Etter et Indiabesøk eskalerte det, og har etter hvert vokst seg til å bli et stort skandinavisk prosjekt basert på frivillighet og engasjement fra ansatte.


Sopra Steria er i dag et av Norges største IT-konsulentselskaper med mer enn 1600 ansatte, og har de siste to årene blitt kåret til Norges beste arbeidsplass. Kunnskapsdeling er veletablert i bedriften gjennom mantraet Power of Sharing. Det å dele erfaringer og kunnskap er viktig, men her deles også engasjement og ønske om å hjelpe dem som ikke er like godt stilt. Flere hundre ansatte engasjerer seg årlig i selskapets veldedighetsaksjon - The Challenge.

- The Challenge er mulig fordi folk bidrar, enten i form av sin tid eller donerer penger. Det er vi alle sammen som drar dette, og det er det som gjør det så unikt, sier Nana Stojanovic, leder av The Challenge-initiativet.

 

Hva er The Challenge?

The Challenge er veldedig pengeinnsamling på frivillig basis - av og med Sopra Steria-ansatte. Analfabetisme anses som et av de absolutt største samfunnsproblemene i India, som hindrer økonomisk og sosial utvikling på flere plan. De siste ti årene har innsamlede midler fra The Challenge gått uavkortet til Sopra Sterias utdanningsinitiativer der.

- Ved å gjøre utdanning tilgjengelig for flere, vil barn og unge rustes for videre skolegang og arbeidslivet, og ikke minst da bidra til positiv samfunnsutvikling, sier hun.

Se mer om hva The Challenge handler om her. 

The Challenge + Kirkens Bymisjon 

Nytt i år er at man også støtter Kirkens Bymisjon, gjennom TV-aksjonen, som en del av The Challenge. Det gode samarbeidet med Kirkens Bymisjon har hvert år bestått av datakurs for å forebygge digitalt utenforskap, strikking av skjerf og pengedonasjon. Når Kirkens Bymisjon i år i tillegg blir en del av The Challenge, vil de innsamlede midlene fordeles likt mellom Kirkens Bymisjon og skolene i India.

- Det at så mange av våre medarbeidere bidrar hvert år, vitner om hva slags mennesker som jobber i Sopra Steria. Ikke minst viser det at vi har truffet en nerve, noe man brenner for og der man kan se hvordan pengene kommer til nytte. Vi ser også at det å støtte initiativer både lokalt og globalt stadig blir viktigere når man er en del av et stort selskap, sier hun.

 

Grasrotengasjement

Typiske aktiviteter under The Challenge er turneringer som medarbeiderne selv tar initiativ til å arrangere, loddsalg med flotte premier, og en stor auksjon der administrerende direktør stiller som auksjonarius.

- Auksjonen som holdes under avslutningsfesten er spesielt artig. Her auksjoneres det eksempelvis bort bilder ansatte selv har tatt, skolebesøk med husroboten vår Pepper, eller tjenester som at regnskapsavdelingen registrerer reiseregningene dine et helt år, forteller Stojanovic.

Hovedpremien er en tur til India for å besøke skolene som støttes gjennom The Challenge-prosjektet. Dermed kan de ansatte med egne øyne se hvordan bidragene kommer til nytte.

 

Gevinstrealisering på flere plan

Som Norges største IT-konsulentselskap har de selvfølgelig også fokus på gevinstrealisering. Gevinstrealiseringen skjer selvfølgelig i form av innsamling av penger, men er også en viktig del av arbeidet for å skape en god arbeidsplass.

- I Sopra Steria har vi usedvanlig mange ildsjeler. I fjor var over 550 mennesker involvert i The Challenge på en eller annen måte. Hittil i år har allerede mer enn 500 Sopra Sterianere kjøpt lodd, donert auksjonsobjekter eller deltatt på eller arrangert aktiviteter til inntekt for hjertesakene våre gjennom The Challenge, forteller hun.

Hittil i år er det planlagt så mange som 30 aktiviteter som finner sted på avdelingskontorene i København, Oslo, Trondheim og Stavanger. Blant disse finner man alt fra kakesalg, sjokoladesmaking, Mario Kart-turnering og trappeløp til pokerspill der målet er å tape innsatsen.

Selskapet kunne valgt å kun donere penger, men ønsket å skape et større engasjement. De ser stor verdi i mangfoldet av sosiale aktiviteter initiativet virvler opp. Aktivitetene bryter ned siloer, og gir en form for tilhørighet og samhold. Dette er teambuilding som skaper god arbeidskultur - i tillegg til at det gagner en god sak. Sånn sett kan du si at prosjektet har en dobbelt bunnlinje.

- Det er win-win. Hvert eneste år har vi overgått oss selv, både i form av aktiviteter og pengeinnsamlingen. Folk er utrolig kreative. Jeg gleder meg veldig til å se resultatet om en uke! Vi kan jo ikke være noe dårligere i år, sier Stojanovic med et lurt smil.

Dette er tiende år på rad The Challenge arrangeres. I fjor samlet man inn nesten en halv million til skolene i India. 

Les mer om Sorpra Sterias arbeid med samfunnsansvar lokalt og globalt her.