Sundance bobler over for TV-aksjonen

For Holmestrandsfirmaet Sundance Norge, er det en helt naturlig ting å bidra til TV-aksjonen. De er med når næringslivet gir sine bidrag gjennom direkte utfordringer som foregår over hele landet i disse dager.


Årets kampanje skal motvirke utenforskap og det er Kirkens Bymisjon som står bak den. Kampanjen har fått navnet Mindre alene sammen. Det er mange måter å være utenfor på, fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap.
Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Med inntektene fra TV-aksjonen skal Kirkens Bymisjon opprette nye tiltak som skal motvirke utenforskap i Norge.

- Jeg er oppvokst med dugnadstradisjonen og det å hjelpe andre når det trengs. Derfor var det en selvfølge å si ja når jeg fikk forespørselen. Vi er ikke et veldig stort firma men når jeg forstod at 10 000,- kunne bety så mye for så mange mennesker sa jeg selvfølgelig ja, forteller Rainer Aasheim i Sundance Norge. Noen ting gjør man bare, legger han til.

- Det er det det dreier seg om, dugnaden, sier Næringslivsansvarlig i TV-aksjonen Eric Laetare. Store og små firmaer over hele landet går sammen med lag og foreninger, 100 000 bøssebærere og det norske folk for å stå sammen om én sak hver høst. Det er det TV-aksjonen er. En nasjonal dugnad!

-Det er fortsatt ikke for sent å bli med sier Laetare, fikk du ikke en telefon kan du selv gå inn på våre nettsider blimed.no og gi ditt bidrag der.