Givermuligheter

For privatpersoner er det hovedsakelig på aksjonsdagen søndag 21.oktober at man kan gi. Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan også velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på nett og få tilsendt faktura, eller ved å bruke Spleis for å starte egne kontantløse innsamlingsaktiviteter. 

  • Gi et bidrag

  • Spleis.no

  • Givermuligheter på aksjonsdagen