Organisasjoner

Selv om TV-aksjonsmidlene går til én bestemt organisasjon, er ofte saken så viktig at mange organisasjoner i hele Norge er med å støtte den.  

Noen er med fra år til år, mens andre mobiliserer stort for én konkret TV-aksjon. Vi i TV-aksjonen er takknemlige for den brede støtten og det enorme engasjementet som ulike organisasjoner og foreninger viser. Det finnes mange måter for en organisasjon å bidra på, eksempelvis ved å gi et gitt beløp per medlem til TV-aksjonen.

For spørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor eller kontakt de ansvarlige for TV-aksjonen i ditt fylke direkte.

  • Mobilisering internt

  • Spre informasjon

  • Innsamlingsaktiviteter