Trossamfunn

Trossamfunn i Norge har lang tradisjon for å engasjere seg i TV-aksjonen. Hvert år mobiliserer TV-aksjonens tematikk på tvers av trosretninger og livssyn.

Mange trossamfunn har et unikt mangfold som går på tvers av kulturer. Når ulike trossamfunn engasjerer seg i TV-aksjonen har vi mulighet til å nå ut til mange som kanskje ikke er kjent med fenomenet TV-aksjonen. TV-aksjonen byr på fellesskap og inkludering, derfor setter vi enormt stor pris på engasjementet som trossamfunnene viser hvert år.

Det finnes mange måter å engasjere seg på for TV-aksjonen. Trossamfunnene har i stor grad deltatt gjennom å skape blest og synlighet rundt TV-aksjonens tematikk, men også gjennom innsamlingsaktiviteter og økonomiske bidrag.

For spørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor eller kontakt de ansvarlige for TV-aksjonen i ditt fylke direkte.

  • Mobilisering internt

  • Spre informasjon

  • Innsamlingsaktiviteter

  • Bli med i din lokale komité

  • Kirker og menigheter