Hjelper hverandre på tvers av generasjoner

Milien (20) flyktet til Norge, helt alene. Eva (71) er pensjonist, og kommer ofte til seniorsenteret. Gjennom Kirkens Bymisjons prosjekt får de glede av hverandre.

– Dette er virkelig vinn-vinn, sier pensjonisten Eva om prosjektet. Det er lenge siden 71-åringen selv hadde lekser. Nå sitter hun likevel fordypet i leksebøker hver uke. Sammen med ti andre pensjonister møter Eva opp på seniorsenteret hver onsdag. Her hjelper de ungdom med å bli bedre i fag som matte og norsk. På søndager snus rollene.

– Da er det vi som hjelper de eldre. Vi lager mat, dekker bordet og går rundt og snakker med dem. Det er hyggelig, forteller Milien (20).

Hun synes det er fint at det ikke bare er de eldre som hjelper dem, men at de også får gi noe tilbake.

Lærer seg norsk

Selv flyktet hun fra Eritrea som 15-åring, og kom til Norge alene for tre år siden. 20-åringen står uten en familie som kan støtte henne inn i voksenlivet. Prosjektet gir henne fellesskap og mulighet til å lære norsk. Spesielt det siste er viktig for Milien. Hun har alltid likt å jobbe med mennesker, og er i ferd med å utdanne seg som helsefagarbeider.

– Og skal man jobbe med mennesker, er kommunikasjon det viktigste. Hvis du ikke kan språket, er det lett å misforstå, forklarer hun.

Både de unge og eldre setter pris på å bli kjent.

– Jeg har fått høre mye om hvordan det var i Norge etter 2. verdenskrig, og da dere fant olje på 60-tallet, smiler Milien.

Leksehjelper Eva forteller at hun har stor glede av prosjektet. Hun liker å få bidra til integrering og å bruke erfaringen sin, to år etter at hun ble pensjonist.

– Det er nok mange eldre som har ressurser de vil bruke på en meningsfull måte, sier 71-åringen.

Gir flere mulighet

For Milien har møtene gitt resultater. Fagene hun tar på videregående oppleves ikke lenger like vanskelige. Attest og referanse herfra har gitt jobb på restaurant. Målet for framtiden er satt for lengst:

– Jeg skal bli barnevernspedagog! sier 20-åringen.

Prosjektet hun og Eva deltar på, er et pilotprosjekt. Her har enslige mindreårige asylsøkere blitt koblet med pensjonister på seniorsenteret. Etter TV-aksjonen vil Kirkens Bymisjon la flere få glede av generasjonsmøtene. Flere aktiviteter kan bli trukket inn, og prosjektet kan bli etablert på andre arenaer, som kulturhus, frivillighetssentraler, ungdomsklubber eller skoler. Både Milien og Eva synes dette høres ut som en god idé.

– Noen eldre sitter kanskje hjemme og er ensomme, men har samtidig mye å bidra med. Både unge og eldre kan alle ha nytte av generasjonsmøtene, sier Milien.