TV-aksjonen 2019 går til CARE

TV-aksjonen NRK 2019 skal sette kvinners rettigheter og muligheter på dagsorden.


Med TV-aksjonen skal CARE gi minst 400.000 kvinner og deres familier i noen av verdens mest sårbare områder muligheten til å bestemme over sine egne liv. 

Kvinner rammes hardest av fattigdom. I utviklingsland er bare 10-12 prosent av landeierne kvinner, og 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Hver eneste dag dør 800 kvinner i forbindelse med graviditet eller fødsel. CARE har prioritert prosjektene og landene der midlene kan utgjøre størst forskjell. Gjennom de 400.000 kvinnene CARE har direkte kontakt med kan de nå ut til mer enn 1.500.000 mennesker. Det er dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper familiene sine.


– Vi skal fokusere på tre ting: Kvinnene vi når ut til skal få muligheten til å være økonomisk selvstendige, de skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp og de skal ha rett til å delta i beslutninger som angår dem. Disse temaene er viktig ikke bare for hver enkelt kvinne, men for samfunnene og landene de lever i, forteller generalsekretær i CARE Gry Larsen.

Midlene fra TV-aksjonen skal gå til programmer i Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina.


Søknaden kan leses i sin helhet her.

Har du spørsmål knyttet til TV-aksjonen NRK 2019, ta kontakt på post@tvaksjonen.no.